Çevre ve İş Güvenliği

Erta Construction’da iş ve çevre güvenliği önem gösterilen konular arasındadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında üzerine düşen yükümlülüklere ek olarak, çalışanlarının hem fiziksel, hem de ruhsal sağlık ve güvenlikleri için gereken tüm önlemleri alır.

Çevre Politikası

Erta Construction; tüm hizmetlerin tasarımından, üretimine ve müşteriye teslimatına kadar geçen sürede, çevreyle olan etkileşimi değerlendirir, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek için şu yöntemleri kabul eder ve uygular;

 • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,
 • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,
 • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Yeni yatırım ve projelerde teknik, ekonomik ve ticari olanakların el verdiği oranda çevreye en az zarar veren teknolojiyi kullanarak, mevcut yapıda da mümkün olan ölçüde sürekli iyileştirme yapmak suretiyle çevreye verilen zararı en aza indirmeyi,
 • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı, çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,
 • Çevre kapsamında hazırlanan talimat, değerlendirme ve formların yasa, mevzuat, gelişme ve ihtiyaçlara paralel olarak belirli aralıklarla gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamayı,
 • Çevre konuları ile ilgili yeni çevre hedeflerini ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayacak eylemleri belirlemeyi,

Taahhüt ederiz.

İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Erta Construction olarak çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını gözeterek; tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımıyla;
başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere ulusal ve uluslar arası faaliyet alanı ile ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları ve idari düzenlemeler, aynı zamanda ürünün gerçekleştiği mahaldeki yerel faaliyetlere uymayı, sürekli gelişme anlayışı içerisinde tespit ettiği hedefler çerçevesinde;

 • Olası iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve zararlı çevresel etkileri kaynağında önlemeyi,
 • Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • Yasal ve diğer şartlar gereklerine uymayı,
 • İş yeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum & hareketleri ve olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı

Taahhüt Ederiz.

ÖNCE İNSAN GÜVENLİĞİ!

Yardımcı olalım mı?

Bizimle irtibata geçin, size hizmetlerimizle ilgili nasıl yardımcı olacağımızı öğrenin!

“İş hayatının vazgeçilmez temeli; hızlı, dürüst ve ilkeli olmaktır. En önemli ilkemiz, insana yatırım ve insana saygı olmuştur. Bu inançla insanlığın yaşam kalitesini artırmak için hedeflerimizi sürekli büyütüyoruz… “

Ertan Yıldız
Yönetim Kurulu Başkanı, Erta Construction

Birinci sınıf iş planı danışmanı mı arıyorsunuz?